Χρησιμοποιείστε αυτό το κουπόνι και κερδίστε την έκπτωση!

7%
SUMMER24
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΚΕ!
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σημείωση

Το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα σκάφη σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ενδεικτικά και μόνον, ως προς τους τύπους και τα μοντέλα σκαφών που διατίθενται προς ναύλωση. Αυτή η ιστοσελίδα δεν αποτελεί συμβατικό έγγραφο / στοιχείο και όλες οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές παρέχονται σε πλαίσιο καλής πίστης, αποκλειστικά για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς.

Όλες οι γραφικές αναπαραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φωτογραφιών και βίντεο, δημοσιεύονται μόνο για προωθητικούς σκοπούς, δεν είναι δεσμευτικές και η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι είναι του εκάστοτε παρουσιαζόμενου σκάφους που διατίθεται προς ναύλωση εκτός αν αυτό αναγράφεται ρητά. Σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις και παρεκκλίσεις που μπορεί να οφείλονται σε οιονδήποτε λόγο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , φυσιολογική φθορά, αντικατάσταση εξοπλισμού, επισκευές, συντήρηση, ανακατασκευή κ.λπ.

Όλος ο εξοπλισμός των σκαφών, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων: ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού, χρωματισμοί, υφάσματα, water toys, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ., καθώς και οι τιμές ναύλωσης και η διαθεσιμότητα του εκάστοτε σκάφους, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ευθύνη της Eταιρείας.

Η Istion Yachting καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και την επικαιροποίηση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα οι πληροφορίες να μην τυγχάνουν πάντα τελευταίας ενημέρωσης και εγκυρότητας, επομένως δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα και αξιώσεις από το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΣ
ΝΑ ΒΡΕΙΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ
ΣΚΑΦΟΣ;
Επικοινωνήστε μαζί μας